Pismo roditeljima ministranata

Pismo roditeljima ministranata

Dragi roditelji!

Od velikoga značenja za jednu župnu zajednicu jesu ministranti. Pokušajte zamisliti kako bi ta zajednica izgledala da njih nema. Kod svakoga liturgijskog slavlja ministranti su praktično najangažiraniji u slavljenju. Hvala Bogu, ova župa ima one koji su primljeni u tu službu, zahvaljujući vama roditeljima.

Ministranti također imaju svoju vlastitu zadaću. Ne zastupaju ni klerike ni zajednicu. Asistiraju biskupima, svećenicima i đakonima kod slavljenja liturgije. Oni pridonose dostojanstvu odvijanja slavlja, a svojim djelovanjem ukazuju na bitno u liturgiji. Znamo kako svaka služba i zadaća u životu nosi sa sobom neka prava i dužnosti. Tako je i s ministrantskom službom. Tko ju je prihvatio, dobio je pravo biti blizu oltara, pomagati svećeniku, sudjelovati u bogoslužju.

Naravno da uz to pravo i povlasticu idu i neke obveze i dužnosti koje pravom ministrantu neće biti teško izvršavati jer će mu pričinjati radost i buditi ponos.

Kako je naš samostan, u kojemu se nalazi i sjedište ove župe, odgojna kuća za našu braću bogoslove i kandidate/postulante koji se pripremaju za svećenički poziv tako su i oni prisutni na svetim misama. Ali važno je znati kako oni nisu „ministranti“ u tom smislu, već su tu po svojoj dužnosti i po pozivu na koji ih je Bog pozvao. Zato vaša djeca uvijek imaju prednost u onome što na ministrante spada.

Koje su ministrantske dužnosti i obveze?

Izvanliturgijske su: redovito moliti, zauzeto sudjelovati na vjeronauku, biti pristojan društvu, redovito sudjelovati na ministrantskim susretima, na vrijeme dolaziti (i dolaziti uopće) i pripremati se za ministriranje, poštovati upute i dogovore sa župnikom i voditeljem, biti na raspolaganju župi i župniku za suradnju u životu župne zajednice.

Liturgijske obveze su: pobožno pratiti i sudjelovati na svetoj misi, pozorno slušati Božju riječ, zvonjenje, priprema kadionice, pomoć kod pričesti, upoznati dijelove euharistije, sudjelovati kod slavlja ostalih sakramenata i obreda itd.

Znamo kako se u tu službu u našoj župi kandidati primaju na 3. nedjelju Došašća (12. prosinca) kada kandidati daju obećanja.

Ovime potičem vas roditelje da potaknete svoju djecu kako bi se i nakon dosadašnje promjene u župi, ponovno aktivnije uključili u život župne zajednice. Od velikog je značaja, osim nedjelje koja nam je kao vjernicima svima obveza, doći i koji dan kroz tjedan na svetu misu.

Od nedjelje 26. rujna uvodi se ponovno aktivno bodovanje te će se svaki mjesec nagraditi prvih troje koji po bodovima budu najbolji.

U nadi još veće suradnje od srca vas sve u Gospodinu pozdravljam.

župnik

fra Goran Rukavina

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑