Bolesničko pomazanje

Bolesničko pomazanje

Uz sakramenat svete Ispovijedi sakramenat bolesničkog pomazanja ubraja se među sakrament ozdravljanja. Njime Crkva izražava brigu i za svoje članove koji trpe, pokazujući da ih ne zaboravlja, nego na njih misli, pomaže im i za njih moli, preporučajući ih Gospodinu Isusu da ih spasi, onome koji nevolje uzima na se i sam trpi. ˝On slabosti naše uze i boli ponese!˝ (Mt 8,17)

Važne napomene

  • Sakrament bolesničkog pomazanja pomaže ozdravljenju i duše i tijela

  • Bolesničko pomazanje nije uvijek i „posljednja pomast“, i onaj ili ona koji ga prima ne znači da će odmah ili ubrzo umrijeti

  • Mnogi u strahu od smrti izbjegavaju ovaj sakrament i odgađaju ga do trenutka da im zaista i bude „posljednja pomast“.

  • Sakrament bolesničkog pomazanja podjeljuje se isključivo osobama teško narušenog zdravlja, onima koji se nalaze u nekoj pogibelji ili prije nekog težeg i neizvjesnog operativnog zahvata

  • Sakrament bolesničkog pomazanja može se iznimno i ponovno podijeliti ali samo onima koji su nakon prvog podjeljivanja prizdravili a kasnije se opet teško razbolili

Milosni plodovi sakramenta bolesničkog pomazanja

  • Bolesnik se sjedinjuje s Kristovom mukom za svoje dobro i dobro Crkve
  • Prima potporu, mir i ohrabrenje da kršćanski podnosi tegobe bolesti ili starosti
  • Prima oproštenje grijeha, ako ga nije mogao primiti u sakramentu ispovijedi
  • Ponovno zadobiva zdravlje, ako to koristi duhovnom spasenju i postizanju vječnog života

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑