Kumstva

Kumstva

  • Da bi netko u katoličkoj crkvi bio nekome kum ili kuma na krštenju i krizmi, dotični mora imati primljene sve sakramente: krštenje, pričest i krizmu.
  • Ako je osoba koja želi biti kum ili kuma u braku mora biti vjenčana u crkvi i nerastavljena.
  • Ako je osoba, koja je bila crkveno vjenčana, rastavljena ne može biti kum ili kuma na krštenju i krizmi ako živi u nekoj drugoj izvanbračnoj vezi, a ako je osoba, koja je bila crkveno vjenčana, rastavljena i poslije rastave ne živi u nekoj drugoj vezi može biti kum ili kuma

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑