Prva pričest i krizma

Prva pričest i sveta potvrda

PRVA PRIČEST

Prva pričest za djecu iz O.Š. IVANA MAŽURANIĆA biti će 6. lipnja:

  1. U 10 sati prvu pričest će imati djeca 3. a i 3. b
  2. U 12 sati prvu pričest će imati djeca 3. c
 
 

Prva pričest za djecu iz O.Š. MARIJE JURIĆ ZAGORKE biti će 13. lipnja:

  1. U 10 sati prvu pričest će imati djeca 3. a i 3. b
  2. U 12 sati prvu pričest će imati djeca 3. c i 3. d
SVETA POTVRDA

Sveta Potvrda za obije škole će se održati 19.9.2020. prema sljedećem rasporedu:

OŠ Ivan Mažuranić u 10:00 sati

OŠ Marije Jurić Zagorke u 12:00 sati

 

Roditeljski sastanci:

OŠ Ivan Mažuranić u Utorak 16.6.2020. u 20 sati.

OŠ Marije Jurić Zagorke u Srijedu 17.6.2020. u 20 sati.