OFS

OFS (Ordo Franciscanus Secularis)

Franjevački svjetovni red (FSR)

Među duhovnim obiteljima koje je Duh Sveti podigao u Crkvi, Franjevačka obitelj okuplja sve one članove Božjega naroda – vjernike laike, redovnike i svećenike – koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama svetoga Franje Asiškoga. Tako se franjevačka obitelj  dijeli na Prvi red, Drugi red (klarise) Franjevački svjetovni red, do nedavno poznat kao Treći red sv. Franje, a službeni mu je naziv Ordo Franciscanus Secularis (OFS) i Franjevačku mladež (FRAMA).

Franjevački svjetovni red je organizirano zajedništvo u kojem njezini članovi nastoje živjeti Evanđelje po primjeru sv. Franje. Svoje poslanje žive u svijetu i obitelji, vršeći svoje staleške dužnosti (nisu kao Prvi i Drugi red vezani uz samostane). Prema kanonskom pravu Katoličke Crkve, OFS ima pravnu osobnost u Crkvi, te svoje Pravilo i Konstitucije.

Braća i sestre, kako se međusobno nazivaju i osjećaju, potaknuti Duhom Svetim, da postignu savršenstvo ljubavi u svome svjetovnom staležu, obvezuju se zavjetovanjem da će živjeti Evanđelje poput Svetog Franje po svome Pravilu i konstitucijama.

Svoje zajedništvo i bratstvo na konkretan način proživljavaju u manjim bratstvima ili zajednicama vezanim uz franjevačke samostane i župe. Zajednicama upravlja Vijeće mjesnog bratstva na čelu s ministrom, koje bratstvo izabire svake tri godine. Duhovnu brigu o bratstvu vodi duhovni asistent, svećenik iz samostanske zajednice kojoj bratstvo pripada, a na zamolbu bratstva imenuje ga njegov Provincijal.

Mjesno bratstvo Sv. Mihaela, Zagreb – Dubrava

Naše bratstvo Sv. Mihaela utemeljeno je 1964. godine, prigodom dvadesete obljetnice gradnje kapucinskog samostana i utemeljenja župe sv. Mihaela u Dubravi, a danas okuplja četrdesetak braće i sestara.

Cjelokupni život bratstva nadahnjuju redovni zajednički tematski susreti svake srijede nakon večernje sv. mise prema sljedećem rasporedu kroz mjesec:

  •  1. srijeda: Skupština mjesnog bratstva kojom predsjeda duhovnim asistent
  •  2. srijeda: Molitveno radni susret
  •  3. srijeda: Duhovna i molitvena razmatranja na temelju odabranih tema
  •  4. srijeda: Bratski susreti, aktualni razgovori i molitva

Bratstvo apostolski djeluje u župi i u svakodnevnom životu u društvu na više načina i kroz organizirane skupine unutar bratstva (liturgijska i molitvena skupina; skupina za animiranje pjevanja; animatori za koordinaciju s Franjevačkom mladeži; karitativna djelatnost; palijativna skrb; kućni posjeti nemoćnima, starima i druženja u obiteljima; uređivanje crkve i okoliša; ekološka i informatička grupa i dr).

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑