Vjeroučitelji

Vjeroučitelji

  • sestra Brigita Luburić – prvopričesnici

  • fra Goran Rukavina – potvrđenici

Poštovani vjeroučitelji!

  Svjesni činjenice da biti vjeroučitelj nije samo profesija već i poziv, a biti kršćanin znači živjeti iz Euharistije i biti svjedok Isusa Krista, ne možemo (niti ne smijemo) zaobići župnu zajednicu u kojoj naši mladi i njihove obitelji rastu u vjeri. Stoga je nužno svjedočanstvo i samoga vjeroučitelja koji s njima radi u istoj župnoj zajednici.
Stoga Vas potičem da naše vjeroučenike redovito izvještavate o onim pripravama koje su za njih nužne kako bi pristupili određenom sakramentu. Unatoč mogućem protivljenju, ovo je nužno jer ne idu svi redovito na svetu misu te ih nemamo gdje prigode obavijestiti do li u školi, a pripravu moraju proći jer roditelji žele da im se djeca pripuste sakramentima.

 Ujedno Vas molim da vjeroučenike potičete na svetu misu. Vidljivo je kako od ukupnog broja učenika koji pohađaju školski vjeronauk na misu ide svega njih trećina. Osobito se to tiče drugih, trećih, sedmih i osmih razreda.

A. Opće napomene
Svi koji žele primiti crkvene sakramente moraju zadovoljavati crkvene uvjete:
 da su vjernici, što se potvrđuje redovnim sudjelovanjem na nedjeljnoj sv. misi;
 da pohađaju (i uče) vjeronauk školi;
 da imaju potrebnu dob: redovna dob za prvu pričest je 3. razred osnovne škole, a za potvrdu/krizmu 8. razred;
 da pohađaju, uz školski vjeronauk, župnu katehezu i crkvenu (liturgijsku) pripravu, svaki u svojoj župi.
 u načelu krst, prva pričest, sv. potvrda primaju se u mjesnoj župi u kojoj kandidat stanuje. Ako netko želi ići, iz nekog opravdanog razloga, u neku drugu župu, moraju se roditelji javiti vlastitom župniku.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑