Prva pričest i sveta potvrda

Prva pričest i sveta potvrda

RODITELJSKI ZA PRVOPRIČESNIKE:

  • 27. siječnja 2023. (petak) iza večernje mise.

RODITELJSKI ZA KRIZMANIKE:

  • 3. veljače 2023. (petak) iza večernje mise.
PRVA PRIČEST

Datumi slavlja PRVE PRIČESTI u župi:

  • OŠ Marije Jurić Zagorke, 21. svibnja 2023. u 10:30 sati
  • OŠ Ivana Mažuranića, 28. svibnja 2023. u 10:30 sati.

UVJETI ZA PRIMANJE PRVE PRIČESTI
Prema DIREKTORIJU za pastoral sakramenata u župnoj zajednici

1. Djeca koja pristupaju prvoj pričesti moraju imati dovoljno znanje i proći kroz brižljivu pripravu tako da prema svojim mogućnostima shvate otajstvo Krista i da mogu vjerom i pobožnošću primiti Gospodinovo Tijelo i Krv. Za djecu s posebnim potrebama ili u smrtnoj opasnosti dovoljno je da razlikuju Kristovo Tijelo od obične hrane i da ga prime s poštovanjem .

    U našoj župi priprava za prvu pričest odvija se uz dvogodišnju župnu katehezu (s početkom 2. razreda osnovne škole), ali zbog trenutne pandemije za sada samo u 3. razredu osnovne škole.
    Župna kateheza školske 2021./2022. godine započinje 4. listopada prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.

2. Redovito sudjelovanje na nedjeljnom euharistijskom slavlju. Djecu treba pripraviti za sudjelovanje na euharistijskom stolu i što god je više moguće odgojiti da budu svjesna njegova značenja.
    Neposredna duhovna priprema i praktične vježbe za prvopričesnike odvija se svaki dan u tjednu prije same svečanosti prve pričesti.

3. Prije prve pričesti djeca pristupaju k prvoj ispovijedi, a župnik i katehete zajedno s roditeljima moraju bdjeti da k pričesti ne pristupaju djeca koja nisu došla do dobi rasuđivanja ili nisu dovoljno pripravljena.

    Prema sadašnjem propisu, djeca primaju prvu pričest u 3. razredu osnovne škole.

4. Redovito (kontinuirano) pohađanje školskog vjeronauka

RODITELJI – Kršćanska obitelj je prva pozvana osigurati djeci odgovarajuću katehezu o euharistiji. 3 Stoga je važno da i roditelji redovito odlaze na euharistijska slavlja kako bi vlastitim primjerom svjedočili vjeru, da sudjeluju na sastancima koji se priređuju za roditelje.

 
SVETA POTVRDA
Odlukom Nadbiskupskom duhovnog stola određeni su datumi SVETE POTVRDE za našu župu:
  • OŠ M. J. Zagorke, subota 13. svibnja 2023.
  • OŠ I. Mažuranića, nedjelja 6. svibnja 2023.
 
Djelitelj svete potvrde i termini misa (koje će biti prijepodne) će biti objavljeni naknadno.

UVJETI ZA PRIMANJE SAKRAMENTA SVETE POTVRDE
Prema DIREKTORIJU za pastoral sakramenata u župnoj zajednici

1. Priprava za sakrament potvrde podrazumijeva barem tri godine (u našoj župi se župna kateheza za svetu potvrdu pohađa tijekom osmog razreda) župne kateheze poslije prve
pričesti.

    Prema crkvenim propisima, djeca i mladi vjernici dužni su uz školski vjeronauk pohađati i župnu katehezu i crkvenu (liturgijsku) pripravu za sakramente i to svaki u svojoj župi. Pripadnost župi određuje se prema mjestu stanovanja.

    Ako netko želi ići, iz opravdanog razloga, u drugu župu, roditelji neka se jave vlastitom župniku. Potpisani župnik rado će uzeti u obzir i opravdane želje, bilo roditelja, bilo djece.

Župna kateheza školske 2021./2022. godine započinje 4. listopada 2021 prema
rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

2. Redovito sudjelovanje na nedjeljnom euharistijskom slavlju.

    Tu se podrazumijeva da vjeroučenik aktivno sudjeluje na svetoj misi. Dosadašnja
praksa pokazuje kako vjeroučenici za vrijeme mise stoje ispred ili iza crkve ili u
samostanskom hodniku gdje se misa ne prati, već se razgovara i ometa one vjernike koji
aktivno sudjeluju.

3. Redovito (kontinuirano) pohađanje školskog vjeronauka (bez ispisivanja nakon prve
pričesti te upisivanja u sedmom razredu, te neopravdanih izostanaka sa same nastave
vjeronauka u školi).

4. Kumovi po mogućnosti „neka budu oni koji su tu službu preuzeli na krštenju“ (Zakonik
kanonskog prava, kan. 893 § 2) ili oni koji imaju potrebnu kanonsku dob, koji su katolici,
potvrđeni i pričešćeni i, ako su u braku, da su crkveno vjenčani te da provode život u skladu s
vjerom i preuzetom službom. Iskreno se preporuča da se oslobode folklora i preskupih darova.

RODITELJI – „Napose je važno da se za vrijeme priprave na krizmu neposredno i
odgovorno uključe roditelji. Obitelj je uvijek prvo i nenadomjestivo ozračje koje odgaja u
vjeri i kršćanskom svjedočenju.“

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑