Prva pričest i sveta potvrda

Prva pričest i sveta potvrda (2020.)

PRVA PRIČEST

Prva pričest za djecu iz O.Š. IVANA MAŽURANIĆA bila je 6. lipnja:

  1. U 10 sati prvu pričest su imala djeca 3. a i 3. b
  2. U 12 sati prvu pričest su imala djeca 3. c
 
 

Prva pričest za djecu iz O.Š. MARIJE JURIĆ ZAGORKE bila je 13. lipnja:

  1. U 10 sati prvu pričest su imala djeca 3. a i 3. b
  2. U 12 sati prvu pričest su imala djeca 3. c i 3. d
SVETA POTVRDA

Sveta Potvrda za obije škole se održala 19.9.2020. prema sljedećem rasporedu:

OŠ Ivan Mažuranić u 10:00 sati

OŠ Marije Jurić Zagorke u 12:00 sati

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑