Obavijest o smrti Fra Nikola Bašnec

Obavijest o smrti Fra. Nikole Bašneca

Draga braćo i sestre,
 
našega brata fra Nikolu Bašneca Gospodin je pozvao k sebi u svoje vječno kraljevstvo. Tu smo obavijest primili jutros iz bolnice. Preporučamo dušu pokojnog našeg brata u naše molitve, neka mu Gospodin dade vječni mir i nagradi u vječnosti sve ono dobro što je za svojega života na zemlji činio kao redovnik, svećenik, kateheta, župnik i duhovni asistent OFSa.
+Fra Nikola je prošle godine proslavio 50-tu obljetnicu misništva.


Rođen je 4. 12. 1943. u Goričanu, Međimurje, Hrvatska. Stupio je u Red tada Ilirske kapucinske provincije gdje je 19. 08. 1960. obučen u habit te započeo novicijat u Vipavskom

Križu (Slovenija), a prve zavjete je položio 20. 08. 1961. Niže redove (tonzuru i lektorat je
primio 1965.). Za svećenika je zaređen 3. 7. 1969. u Solothurnu u Švicarskoj gdje studirao
teologiju.
Bio je na službi u više samostana u Hrvatskoj kapucinskoj provinciji. Najprije od
1970. u Varaždinu gdje je kao kapelan imenovan u župi Sv. Vida a bio je istovremeno u
pastoralnoj pomoći u župi Sračinec, zatim je premješten u Splitu gdje je bio od 1973. – 1979.
najprije kao župski pomoćnik, pa župskim vikarom, i na kraju župnik od 1979. do 1985. U
tom periodu je bio od 1980. član Nadbiskupskoj vijeća za pastoral obitelji Splitsko-makarske
nadbiskupije. Zatim je bio kapelan u Zagrebu – Sv. Mihael od 1985., a zatim i kao župnik
1986. do 1988., zatim je od 1988. – 1991. bio u Karlobagu gdje je obnašao službu
samostanskoj vikara, od 1991. do 2000. kao župnik-moderator u tada najvećoj župi u
Hrvatskoj i Zagrebu. Od 2000. do 2012. obnašao je službu župnog vikara u istoj župi.
Ponovno je premješten u Karlobag od 2012. – 2014. gdje je osim što je bio na pastoralnoj
pomoći braći u samostanu i župama zajedno s tamošnjom braćom pripremao proslavu 300.
obljetnice dolaska kapucina u Karlobag i na kraju je od 2014. u samostanu Sv. Leopolda
Mandića u Zagrebačkoj Gornjoj Dubravi.
Bio je glavni urednik lista „Ljudima Prijatelj“ od 1988. – 1994.
Tijekom svoga bogatoga pastoralnog rada kao svećenik obavljao je mnoge dužnosti
među kojima se posebno ističe više od 25 godina službe kao Nacionalnog asistenta
Franjevačkog svjetovnog Reda u Hrvatskoj a nekoliko puta je bio i predsjednik Konferencije
nacionalnih duhovnih asistenata. Od 2000. godine bio je imenovan duhovnim asistentom
OFS-a Zagrebačke regije „Bl. Alojzija Stepinca“. Tom svojom djelatnosti trajno je pomagao
svjetovnim franjevcima i ohrabrivao ih u tom važnom i jedinstvenom razdoblju suvremene
obnove OFS-a i njegova organiziranja u duhu obnovljenog Pravila i Konstitucija. Bio je i član
Hrvatskog društva katoličkih novinara.
Bio je član Komisije za Evangelizaciju HKVRP.
Osim svoga pastoralnog rada kao župnik, gvardijan i asistent OFS-a, fra Nikola se
bavio i spisateljskim radom. Osim što je pisao brojne članke i osvrte poznat je i po tome što je
napisao više knjiga među kojima se ističu: „Uskrsnuće usred života“, „Od Martina do
Valentina“, „Od Franciske do Martina“, „Krizma“, „Sv. Franjo u službi mira i ekologije“,
„Sveti Mihael Arkanđeo“ – posvećen hrvatskoj policiji i knjiga spomenica o 50. godišnjici
jubileja Župe Sv. Mihaela u Zagrebu-Dubravi.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑