29. nedjelja kroz godinu

29. nedjelja kroz godinu

Danas pred crkvom, te na kraju nekih misa, će se predstavljati građanska inicijativa HOD ZA ŽIVOT.

Podsjećamo na listopadske pobožnosti svaki dan prije večernje mise.

Ovaj tjedan se spominjemo:
Ponedjeljak: sv. LUKA, evanđelista
Utorak: sv. Petar Alkantarski, prezbiter
Subota: sv. Ivan Kapistrantski, prezbiter

Sljedeća nedjelja je 30. kroz godinu. Mise su po običaju.

ŽUPNA KATEHEZA za 3. i 8. je prema rasporedu. Potičemo na svetu misu.
Ponedjeljkom u 19:45 sati je BIBLIJSKA GRUPA.
VJERONAUK ZA KATEKUMENE (za odrasle koji žele primiti sakramente kršćanske inicijacije) je srijedom u 20 sati.
EUHARISTIJSKO KLANJANJE je četvrtkom, iza večernje mise.
VJEŽBE/PODUKA ZA MINISTRANTE je u subotu u 14 sati za trenutne i u 14:30 sati za buduće. Svečano primanje je 12. prosinca pod župnom misom u 10:30 sati.
PROBA PJEVANJA DJECE SA s. BRIGITOM je subotom u 11 sati.
Potičemo da se uključujete u župni zbor i zbor mladih. Koji se žele pridružiti, neka se jave voditeljima.
U listopadu traje akcija Hrvatskog Caritasa pod nazivom “Kad činiš dobro, čini dvostruko dobro”. Kupnjom lampiona (10kn) pomažemo Hrvatski Caritas i naš župni Caritas.
DUHOVNA OBNOVA za župu je uoči početka DOŠAŠĆA – 25., 25. i 27. studenog – koju će imati župnik.

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑