Raspisivanje izbora za župno pastoralno vijeće

Raspisivanje izbora za župno pastoralno vijeće

Dragi župljani!
Nakon osobnih razgovora s pojedinim župnicima te nadležnih osoba na NDS, a radi
sprječavanja mogućih negativnih konotacija i privilegiranosti nekih osoba u odnosu na neke druge odlučujem – pozivajući se na pravilnik za izbor ŽPV-a – sljedeće:


1. Izbori će se održati 6. veljače iza svih misa u samo jednom krugu. Svaki župljanin, s pravom izbora, koji toga dana dođe na svetu misu će na zato određenom mjestu moći uzeti izbornu listu s predloženih 30 osoba. Pravo izbora ima svaki župljanin koji je navršio 18 godina i primio sakramente kršćanske inicijacije (čl. 8 pravilnika), ali mora biti i praktični vjernik. Od predloženih 30 svatko ima pravo zaokružiti 15. Onih 15 s najviše osvojenih glasova ulaze u ŽPV. U ŽPV, uz župnika, automatski ulaze oni svećenici i redovnice koji/je su aktivno uključeni u pastoral župe (župni vikari, katehete).


2. Svih 30 osoba koje se nalaze na izbornoj listi su oni župljani koji su, po preporuci župljana, angažirani na bilo kojem području rada i djelovanja ove župe (župni Karitas, voditelji zborova. liturgijski čitači, volonteri, sakupljači milodara…). Dakle, svi oni koji ništa za uzvrat ne očekujući, žrtvuju svoje vrijeme radi ljubavi prema Kristu i Crkvi. Koji su svojom poniznošću i samozatajnim radom spremni nesebično raditi za dobrobit svoje župne zajednice.


3. Iako pravilnik za izbor ŽPV predviđa kako dio članova Vijeća može imenovati župnik, osobno se toga prava odričem. Dopustite mi citirati 1 Petrovu poslanicu 3,8 koja kaže: „Napokon, budite svi jednodušni, puni suosjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni!“ Da bi se pokazalo veće svjedočanstvo ispunjenja ovih riječi, vi župljani ćete – vođeni Duhom Svetim – najbolje znati prepoznati kvalitete jedni drugih.


4. Prema savjetu nadležne osobe s NDS-a, imajući u vidu „status animarum“ ove župe, maksimalan broj članova ŽPV je 25. Članovi (15) koji dobiju povjerenje župljana će imati mogućnost predložiti dodatne članove do punog sastava ŽPV (3 člana do toga broja čine župni vikari kojih ova župa ima 2 i časnu sestru katehetu)

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑